TANAHANA

office


株式会社田中花巻事務所

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61981号

135-0021東京都江東区白河1-3-13清洲寮イ號-21

TEL03–6458-8525

FAX03-6458-8526

Emailtanahana@tanahana.com ( mail )

TANAHANA

Senior registered architect office No.61981

#301 Kiyosuryo 1-3-13 Shirakawa Koto-ku Tokyo 135-0021

TEL+81-3-6458-8525

FAX+81-3-6458-8526

Emailtanahana@tanahana.com ( mail )